headerimg
Verken
Debatteer
Speel
Combineer
Evalueer
Verken
Debatteer
Speel
Combineer
Evalueer
IMAGO biedt een toolbox vol inspiratie om in je gebied aan de slag te gaan. Zo maak je letterlijk en figuurlijk (open) ruimte in je gebied. De vijf tools versterken elk op een andere manier gebiedsgerichte processen.
De tools zijn bruikbaar voor verschillende doelstellingen en inzetbaar in gebiedsgerichte processen. Op basis van je eigen doelstelling of behoefte kan je zelf aan de slag gaan met de IMAGO-toolbox. De vijf tools zullen waarschijnlijk niet voor alle processen allemaal toepasbaar zijn. Je kiest zelf één of meerdere tools uit  die voor jouw gebied relevant zijn en aansluiten bij jouw doelstellingen. Een handleiding voor elke tool helpt je hierbij op weg.
blokken
De vijf IMAGO-tools dragen bij tot een oplossing voor een aantal concrete problemen of knelpunten op het terrein. Het spreekt voor zich dat de IMAGO-tools niet op alle problemen of vragen m.b.t. gebiedsgerichte processen in de open ruimte een oplossing zullen kunnen bieden. Uit de ervaringen in de pilootgebieden blijkt wel dat de tools gebiedsgerichte processen concreet kunnen versterken en verrijken. Tegelijk leiden de nieuwe inzichten en de dynamische discussies ook tot een meerwaarde op langere termijn.
Er bestaan naast de IMAGO-toolbox nog veel verschillende richtlijnen en draaiboeken die een antwoord bieden op vragen over gebiedsgerichte en/of participatieve processen. Vaak zijn deze complementair aan de IMAGO-tools. Via volgende links vind je alvast een aantal andere tools of hulpmiddelen die je kan gebruiken in je processen:
blokverken

VERKEN helpt de gebruikers om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hun werkingsgebied. Via een actoranalyse, projectinventaris, gesprek rond een luchtfoto of kaartenreeksen kan je je gebied verkennen.

LEES MEER

blokdebatteer

DEBATTEER opent het debat over open ruimte met ambtenaren en politici van gemeentebesturen en gaat in op de bestuurskracht van gemeenten in hun beleidsmatige omgang met open ruimte.

LEES MEER

blokspeel

SPEEL lanceert de Visionary-methode: een innovatieve manier om interactief de kansen en bedreigingen van gebiedsgerichte processen (op het platteland) te bespreken.

 

LEES MEER

blokcombineer

COMBINEER bevat een instrumentenatlas, die een overzicht geeft van het huidige open ruimte instrumentarium in Vlaanderen.

 

LEES MEER

blokevalueer

EVALUEER evalueert lopende initiatieven en processen en bevat een methode om interactief met relevante actoren een systematische analyse uit te voeren.

LEES MEER