actorheader

Doelstellingen in de open ruimte realiseren vraagt een goede kennis over de actoren in het gebied, hun doelstellingen en mogelijke hulpbronnen waarover ze beschikken. Vaak gebeurt een actoranalyse eerder informeel en ad hoc: een (opstartende) coördinator gaat bijvoorbeeld langs bij verschillende stakeholders voor een verkennend gesprek, spreekt individuele actoren aan omdat ze relevante bevoegdheden hebben voor het project, enz. Hoewel dit zeker zinvol is, kan een meer formele en systematische actoranalyse volgens ons het project nog versterken. Op basis van de methode die we hier bespreken krijgt de netwerkcoördinator een goed beeld van het actorenveld maar ook aanknopingspunten voor volgende stappen in het ontwikkelen van het ‘ideale’ netwerk voor de gebiedsgerichte ambities.

Naargelang de voorkennis van de netwerkcoördinator van het gebied, de grootte van het gebied, de complexiteit op het vlak van betrokken sectoren, e.d. zal deze oefening een meer of minder omstandige en tijdrovende oefening zijn.

Wil je zelf aan de slag met onze handleiding voor actoranalyse? Hier kan je ze downloaden.