combineerheader

De EVALUEER-tool helpt je bij het reflecteren aan de start van een nieuw gebiedsgericht project, maar ook halfweg een lopend project kan het nuttig zijn om een evaluatie te maken van de voortgang van je project.

We werkten een tool uit voor de evaluatie van een lopend initiatief. Zo’n evaluatie kan nieuwe inzichten bieden, bijvoorbeeld inzicht in gewijzigde ambities van een bepaalde actor of het ontbreken van bepaalde actoren in het netwerk. De tool laat toe om op een aantal hoofdlijnen de staat van het netwerk op te maken en richtingen te bepalen hoe het verder kan of moet.

Het kan ook nuttig zijn om vooraleer te starten met een nieuw (gebiedsgericht) proces, eerst te reflecteren over gebiedsgerichte actie in dat gebied. Via zo'n meta-evaluatie krijg je inzicht in de interventies vanuit verschillende schaalniveaus en de impact ervan op het gebied.