actorheader

Stap 1: opmaak kaarten

Je kan de kaartenreeksen opmaken voor je eigen studiegebied. De verzamelde kaarten en cijfers binnen het IMAGO-project zijn gegroepeerd onder zes thema's. Je kan per thema doorklikken naar voorbeelden en extra info om de kaarten zelf te maken voor je gebied. Je kan de kaartenreeksen: situering, oppervlakte open ruimte, kwaliteit open ruimte, evolutie open ruimte, beleid open ruimte en beleid versus realiteit hier raadplegen.

Stap 2: interpretatie kaarten en cijfers

De tweede stap bestaat uit de interpretatie van de opgemaakte kaarten en de cijfers. Enerzijds wordt hierdoor je eigen kennis van het gebied verruimd, anderzijds geeft dit een aanzet voor discussieonderwerpen voor gesprekken met actoren en organisaties uit je gebied (zie volgende stap). Hier een vragenlijst die een leidraad kan vormen tijdens zo'n gesprek.

Stap 3: kaarten en cijfers als insteek voor discussie

Het is ook interessant om de interpretatie van de kaarten en cijfers samen met betrokken actoren in het gebied te doen. Het is belangrijk om bij de verzameling van gegevens een bepaalde redenering naar voor te brengen. Met die redenering kan je de discussie starten met één of meerdere actoren en/of organisaties die betrokken zijn in open ruimteprocessen in jouw werkingsgebied. Hier geven we een aantal tips die kunnen helpen bij het opbouwen van een verhaal.

Stap 4: synthese

Nadat je de kaarten zelf geïnterpreteerd hebt en ze eventueel gebruikt heb voor discussies met actoren en organisaties uit je gebied, kan je tot slot kritisch reflecteren over de verkregen informatie. Deze vragenlijst biedt een hulpmiddel om aan de hand van enkele vragen de zaken te benoemen waar er al dan niet consensus over bestaat en die kunnen ingezet worden in een vervolg van het proces.

Stap 1: opmaak kaarten

Je kan de kaartenreeksen opmaken voor je eigen studiegebied. De verzamelde kaarten en cijfers binnen het IMAGO-project zijn gegroepeerd onder zes thema's. Je kan per thema doorklikken naar voorbeelden en extra info om de kaarten zelf te maken voor je gebied. Je kan de kaartenreeksen: situering, oppervlakte open ruimte, kwaliteit open ruimte, evolutie open ruimte, beleid open ruimte en beleid versus realiteit hier raadplegen.

Stap 2: interpretatie kaarten en cijfers

De tweede stap bestaat uit de interpretatie van de opgemaakte kaarten en de cijfers. Enerzijds wordt hierdoor je eigen kennis van het gebied verruimd, anderzijds geeft dit een aanzet voor discussieonderwerpen voor gesprekken met actoren en organisaties uit je gebied (zie volgende stap). Hier een vragenlijst die een leidraad kan vormen tijdens zo'n gesprek.

Stap 3: kaarten en cijfers als insteek discussie

Het is ook interessant om de interpretatie van de kaarten en cijfers samen met betrokken actoren in het gebied te doen. Het is belangrijk om bij de verzameling van gegevens een bepaalde redenering naar voor te brengen. Met die redenering kan je de discussie starten met één of meerdere actoren en/of organisaties die betrokken zijn in open ruimteprocessen in jouw werkingsgebied. Hier geven we een aantal tips die kunnen helpen bij het opbouwen van een verhaal.

Stap 4: synthese

Nadat je de kaarten zelf geïnterpreteerd hebt en ze eventueel gebruikt heb voor discussies met actoren en organisaties uit je gebied, kan je tot slot kritisch reflecteren over de verkregen informatie. Deze vragenlijst biedt een hulpmiddel om aan de hand van enkele vragen de zaken te benoemen waar er al dan niet consensus over bestaat en die kunnen ingezet worden in een vervolg van het proces.