actorheader

Deze methode maakt gebruik van een luchtfoto om samen met verschillende actoren gesprekken te voeren over (de open ruimte in) het gebied. Via de gesprekken kan informatie verzameld worden over de lopende en geplande ontwikkelingen en de belangrijke actoren in het gebied. De gesprekspartners kunnen nieuwe inzichten en inspiratie opdoen via gesprekken over gelijkaardige thema’s en hun aanpak hierin.

Wil je zelf met onze handleiding luchtfoto aan de slag? Hier kan je ze downloaden.