combineerheader

Er werd ook gewerkt aan een manier om te reflecteren over gebiedsgerichte actie in een open geformuleerd gebied, waarmee we een basis voor meta-evaluatie trachtten te leggen. Hiervoor werd vooral de Mechelse regio als testplaats gebruikt. Je kan de aanpak en resultaten hier downloaden.