actorheader

Vaak zijn veel diverse actoren betrokken bij gebiedsgerichte processen in de open ruimte. Die actoren starten los van elkaar een aantal initiatieven die elkaar al dan niet beïnvloeden. Soms wordt het moeilijk om een overzicht te bewaren over al die actoren en initiatieven in de open ruimte. Aan de hand van een projectinventaris kan je een beter inzicht krijgen in de veelheid en de omvang van projecten in het gebied. We geven je enkele praktische tips om relevante projecten in de open ruimte in een gebied te inventariseren en visualiseren.

Wil je zelf met onze handleiding projectinventaris aan de slag? Hier kan je ze downloaden.