headerimg

De verhalen uit de open ruimte zijn een synthese van een aantal kansen en problemen bij gebiedsgerichte processen in de open ruimte. Deze kwamen naar boven tijdens de interviews, focusgroepen en overlegmomenten met experten, die werden uitgevoerd tijdens het IMAGO-project. Via storytelling willen we verschillende discussies over de open ruimte op een creatieve manier toegankelijk maken, met kadering, nuancering, quotes en anekdotes uit de Mechelse regio en het landschapspark Bulskampveld.

De verhalen zijn een eerlijke weergave van hoe mensen op het terrein gebiedsgerichte processen in de open ruimte ervaren in de Mechelse regio en het landschapspark Bulskampveld. Hoewel de vorm van de verhalen niet wetenschappelijk is, kan de inhoud van de verhalen volledig wetenschappelijk gestaafd worden met de analyse en het achtergrondmateriaal. Afhankelijk van de eigen voorkennis over het thema zullen bepaalde verhalen meer of minder herkenbaar zijn voor de lezer. De verhalen kunnen de lezer inspireren en helpen om de keuzes of standpunten van anderen te begrijpen. Via de verhalen willen we prikkelen, vragen oproepen, en het debat over de open ruimte openen.

Klik hier om de verhalen te downloaden

Verken
Debatteer
Speel
Combineer
Evalueer
Verken
Debatteer
Speel
Combineer
Evalueer