speelheader

Landschapspark Bulskampveld
We ontwikkelden Visionary voor het landschapspark Bulskampveld. Daar willen de lokale actoren inzetten op het behoud en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle invulling van het gebied. De vragen behandelen een aantal specifieke cases die ruimtelijke keuzes vereisen. Andere vragen polsen naar mogelijkheden voor samenwerking en het zoeken naar middelen